Lý do khiến Mexico "Tí Hon" còn Hoa Kỳ Khổng Lồ / TBN có liên quan gì?

Mexico, tên chính thức là Hợp chúng quốc Mexico (United Mexican States). Hiểu nôm na hợp chúng quốc nghĩa là quốc gia được được tạo thành từ sự “liên hợp của nhiều bang”, chứ không phải là “hợp chủng quốc” – nhiều chủng tộc hợp thành. Tên chính thức của Mexico được sử dụng lần… Continue reading Lý do khiến Mexico "Tí Hon" còn Hoa Kỳ Khổng Lồ / TBN có liên quan gì?